Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO TO BYL ??? SERGĚJ JAN INGR v letech / 1894 - 1956 /

11. 2. 2008
KDO TO BYL ??? SERGĚJ JAN INGR
v letech / 1894 - 1956 /


Armádní generál Sergěj Jan Ingr-ministr národní obrany čs.exilové vlády v Londýně


narozen 2.září 1894 ve Vlkoši u Kyjova1905-1913 = studoval na Českém státním reálném gymnáziu v Kyjově
1913 = odveden k c.k.pěšímu 49.pluku v Brně,absolvoval školu pro záložní důstojníky pěchty
1914 = nasazen na výchdní frontě ve funkci velitele čety a později roty
1915 = padl u Rovna do ruského zajetí
1916 = vstoupil jako dobrovolník do 1.srbské dobrovolnické divize,povýšen do důstojnické hodnosti,velel četě na frontě v boji proti bulharským a tureckým silám
1917 = leden vstoupil do čs.legií v Rusku jako velitel čety 2.roty 1.čs.střeleckého pluku
-únor přijal pravoslavnou víru a jméno Sergěj
-březen-červen rozvětčíkem 100.ruské střelecké divize,poté prováděl mezi zajatci nábor dobrovolníků do čs.legií v Rusku
-července účastnil se bitvy u Zborova ve funkci velitele roty 2.čs.střeleckého pluku
-září-říjen se svojí rotou podnikl cestu přes Archangelsk do Le Havru na západní frontu
1918 = leden-srpen se podílel na organizování čs.jednotek ve Francii,sloužil u 21. a 22.čs střeleckého pluku
-září-prosinec bojoval na italské frontě jako velitel 33.čs.střeleckého pluku,vrátil se do vlasti v hodnosti kapitána italských legií
-prosinec bojoval proti maďarským bolševikům na Slovensku
1919 = leden jako velitel tzv.jižní skupiny vojsk bojoval s Poláky na Těšínsku
-únor-červenec jmenován náčelníkem štábu 21.pěší brigády v hodnosti majora,zúčastnil se závěrečných bojů s Maďary na středním Slovensku
-září přijat do trvalého služebního poměru v armádě,absolvoval první kurz generálního štábu
1920 = absolvoval několik stáží v Užhorodu,Praze a Terezíně
1921 = 1923 studoval na pražské Válečné škole
1923 = 1928 důstojníkem generálního štábu,působil na MNO v Praze,povýšen na podplukovníka
1928 = absolvoval stáž ve Francii,poté velitelem hraničního praporu v Chebu
1929 = v hodnosti plukovníka jmenován přednostou 3.oddělení MNO v Praze
1931 = 1932 velitelem pěšího pluku v Berouně,frekventantem Kursu pro vyšší velitele
1933 = velitelem 16.pěší brigády ve Frýdku-Místku
1934 = povýšen na brigádního generála
1935 = velitelem 8. divize v Hranicích na Moravě
1938 = povýšen do hodnosti divizního generála,za mobilizace velitelem III.sboru v Jihlavě,jedním z iniciátorů vzniku organizace OBRANY NÁRODA po mnichovské kapitulaci
1936 = 1939 zástupce velitele III.sboru v Brně
1939 = červen na výzvu E.Beneše uprchnul z okupovaného 4eskoslovenska do Velké Británie a zapojil se do organizování čs.zahraničního odboje
-srpen-listopad působil ve Francii jako člen Československého národního výboru
1939 = listopad 1940 = červen náčelníkem Čs.vojenské správy v Paříži,po kapitulaci Francie organizoval evakuaci 1.čs.divize do Velké Británie
1940 = červenec 1944 = září ministrem národní obrany Čs.exilové vlády v Londýně
1944 = září jmenován hlavním velitelem Československé branné moci
1945 = duben na nátlak komunistů zproštěn všech funkcí a odeslán na zdravotní dovolenou,funkci ministra obrany po něm v nově sestavené vládě NF převzal generál Ludvík Svoboda
-říjen obviněn z velezrady,zneužití úřední moci a napomáhání nepříteli,nebyl odsouzen,ale zůstal pod dohledem orgánů OBZ jako nezařazený důstojník pomocného úřadu MNO
1947 = září z podnětu E.Beneše rehabilitován,povýšen do hodnosti armádního generála a jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem u nizozemské královny v Haagu
1948 = únor-březen napsal dopis o neuznání Gotwaldovi vlády a rezignoval na svoji funkci a odjel do Londýna a poté do Washingtonu
-září v nepřítomnosti zbaven hodnosti a degradován na vojína
1949 = 1956 pověřen Radou svobodného Československa ve Washingtonu řízením zpravodajské organizace,aktivně se podílel na budování čs.vojenské jednotky v rámci americké armády,pracoval také pro Rádio Svobodná Evropa


zemřel 17.června 1956 na selhání srdce v Paříži


1991
byl zcela rehabilitován a byla mu navrácena hodnost armádního generála